<bdo id="yyvt6"><dfn id="yyvt6"></dfn></bdo>

   
   <samp id="yyvt6"></samp>
   <menuitem id="yyvt6"><strong id="yyvt6"></strong></menuitem>
    <tbody id="yyvt6"><span id="yyvt6"><td id="yyvt6"></td></span></tbody>
    <track id="yyvt6"></track>
    <bdo id="yyvt6"><dfn id="yyvt6"></dfn></bdo>
     1. 新聞知識

      東芝全系列條碼技術網盤地址

      2021-09-16 14:42:54 李洪清 138

      1.驅動:TPCL-drv_2019.1_M-3_ES_Microsoft certificated(2019 NEW 支持FP2D機型&BA400熱量等級校準&BUG修復)

        https://npm.fangcloud.com/share/0c3190889a43f1ab0d0d522957


      2.打印軟件:BT2016_11.0_3141_UL_TOSHIBA_TEC

        https://npm.fangcloud.com/share/7c4803ea8ca305576fc7079283


      3.B-452_462設置工具_V002_003(WIN10)

        https://npm.fangcloud.com/share/a13d16b1dd5c94e08e1eb25da2

       

      4.B-EP2D_EP4D_設置工具_V20 支持GH32新款藍牙機型

        https://npm.fangcloud.com/share/aaf13be8e69ce63ca6a4515ca7


      5.B-EP2D_EP4D_固件下載工具_V10

        https://npm.fangcloud.com/share/e445ec51dc5bc937836148d153


      6.B-EP2D_EP4D_固件下載工具_V10 支持WIN7/WIN8/WIN10 64位操作系統

        https://npm.fangcloud.com/share/37cbc106279dedb557197f15ff


      7.B-EV4_東芝模式設置工具_V017

        https://npm.fangcloud.com/share/119b95f60e50bbbc41c1301234


      8.B-EV4_斑馬指令ZPL II_EPL II設置工具_V128

        https://npm.fangcloud.com/share/cb853b521112551c67ca00b23b


      9.BA400-EX4T1/EX4T2/EX4T3/EX6T1/EX6T3/FP2D/FP3D/EP2D/EP4D設置工具---設置打印機參數、更新固件、下載BASIC文件(版本V001.013.003)

         https://v2.fangcloud.com/share/c07e1aec5267c5cab156b4ca17


      10.B-FV4系列設置工具V1039(簡體中文)

         https://npm.fangcloud.com/share/4fab5658d68fe383209650804e

        

      11.Z-MODE SETTING TOOL---Z-MODE_仿真斑馬設置工具(版本V001.008)

         https://npm.fangcloud.com/share/2a8eae45030657975c13defbb2


      12.Z-MODE 仿真BASIC文件---SA4TP_SA4TM_SX4T_SX5T

         https://npm.fangcloud.com/share/bdb98255e4018f80e7fa33371e


      13.SNMP網絡管理工具---通過網絡監控、管理打印機狀態信息(版本V001.020)

         https://npm.fangcloud.com/share/123b837a4c7e8587bb58a09fdd


      14.B-452-TS22-CN C2.0B升級固件

         https://npm.fangcloud.com/share/1c088422af1f4e3f0b8eafd1c0


      15.B-462-TS22-CN V2.0A升級固件

         https://npm.fangcloud.com/share/2bb71e91bb2ba207b13e416165


      16.B-852-TS22-CN V2.1升級固件

         https://npm.fangcloud.com/share/51fd55735cc0590c128ac4e4d1


      17.B-EP2DL V2.3升級固件

         https://npm.fangcloud.com/share/525a2e6ca982ae4f97653c89f2


      18.B-EP4DL V2.3升級固件

         https://npm.fangcloud.com/share/0a7067ad249216a7c3bbad1ec7


      19.B-EV4-GS14-QM-R (203dpi)_V1.1G_東芝升級固件

         https://npm.fangcloud.com/share/af4fccd55dc8c8ef1a41e99e61


      20.B-EV4-TS14-QM-R (300dpi)_V1.1G_東芝升級固件

         https://npm.fangcloud.com/share/7f293dc4efe4d8e55af83d83fd


      21.B-EV4-GS14-QM-R (203dpi)_V1.1G_仿真Zebra Datamax升級固件

         https://npm.fangcloud.com/share/b9ce870c2369f62cadee1cbd97


      22.B-EV4-GS14-QM-R (203dpi)_V1.1G_仿真Zebra Intermec升級固件

         https://npm.fangcloud.com/share/7bbf1c13e31a132fc58ba6edad


      23.B-EV4-TS14-QM-R (300dpi)_V1.1G_仿真Zebra Datamax升級固件

         https://npm.fangcloud.com/share/c2a6751a0737f919aa1441b87b


      24.B-EV4-TS14-QM-R (300dpi)_V1.1G_仿真Zebra升級固件

         https://npm.fangcloud.com/share/4a5cfe20915216491b116c2dc5


      25.B-EX4T1-GS/TS-CN SH CPU C3.1 升級固件

         https://npm.fangcloud.com/share/a29670b1ef79a738469e9a08a4


      26.B-EX4T1-GS/TS-CN V850 CPU N1.0H升級固件

         https://npm.fangcloud.com/share/957ef24d089d0b8e08d61363f0


      27.B-EX4T2-GS/TS-CN C1.8升級固件

         https://npm.fangcloud.com/share/6934785f0fc1abf99f761449f1


      28.B-EX4T2-HS-CN 600dpi C1.4升級固件

         https://npm.fangcloud.com/share/d7e0616139d28cc5504b46b740


      29.B-EX4T3-HS-CN 600dpi V1.1A-升級格式化錯誤-對策固件

         https://npm.fangcloud.com/share/37e4b87b1688931676c4c75c71


      30.B-EX4T3-HS-CN 600dpi V1.4升級固件

         https://npm.fangcloud.com/share/9600fdd135f4bd11ca6171537a


      31.B-EX6T1-GS/TS-CN V1.4升級固件

         https://v2.fangcloud.com/share/ed9c8a91c45670ac97da5c9710


      32.B-EX6T3-GS/TS-CN V1.4升級固件

         https://v2.fangcloud.com/share/01e3842fd4bb1059247c1642fe


      33.B-FP3D V1.4升級固件

         https://npm.fangcloud.com/share/4abffdff947dfcf82a18d04e68


      34.B-FV4T-GS/TS-CN-R V1.6K升級固件

         https://npm.fangcloud.com/share/5979047d847d844a4030cc45b0


      35.B-FV4D-GS/TS-CN-R V1.6K升級固件

         https://npm.fangcloud.com/share/1ab5aa7c1d46534f9073fab7a1


      36.B-SA4TP/SA4TM-CN C3.0E升級固件

         https://npm.fangcloud.com/share/b634193e6a0753e9647eb9a469


      37.B-SX4T-GS20-CN 203dpi C5.8升級固件

         https://npm.fangcloud.com/share/31c61ecadb71c890839013d909


      38.B-SX5T-TS22-CN 300dpi C5.9B升級固件

         https://npm.fangcloud.com/share/a6f602f7956efde933ef9c934b


      39.B-SX6T-CN V2.0B升級固件

         https://npm.fangcloud.com/share/8dc2fb075c9eaffdf532d3e9b7


      40.B-SX8T-CN C2.0D升級固件

         https://npm.fangcloud.com/share/a7de7bd97926744c53f269c325


      41.驅動:TPCL_Printer_Driver_7.3.1_M-3_E(452TS12 300dpi_452HS 600dpi最高支持WIN7 64位)

         https://npm.fangcloud.com/share/ba105715de6977953da6b3ea96


      42.驅動:TPCL_Printer_Driver_6.9.1_M-0_E(支持WIN 95 98 ME N)

         https://npm.fangcloud.com/share/2fa56686aa1cbf5bb0cb5789cc


      43.驅動:TPCL_Printer_Driver_7.1.4_M-0_E(日版)

         https://npm.fangcloud.com/share/0dc87884399d555c693d50344b


      44.打印軟件:BT2011_9.4_2781_UL_TOSHIBA_TEC

         https://npm.fangcloud.com/share/1f1fdc605871059d34a2918ac8


      45.TOSHIBA-TPCL動態庫_指令集

         https://npm.fangcloud.com/share/d953fe6d434af0a4647f1a918a


      46.TOSHIBA_BCP_OM東芝全系列中文使用手冊

         https://npm.fangcloud.com/share/23ba525b6eb77a6a3724c9719b


      47.TOSHIBA_BCP_PL東芝全系列零件手冊

         https://npm.fangcloud.com/share/9a3afb24b1a0347a19d25ba851


      48.TOSHIBA_BCP_MM東芝全系列-服務維修-選購件手冊

         https://npm.fangcloud.com/share/4ef3b91fd1e78da6028b9e793b


      49.TOSHIBA_BCP_調整指南_場地案例_技術分享

         https://npm.fangcloud.com/share/3e3b6898e7898228a0cd62c696


      50.TOSHIBA VIDEO技術視頻

         https://npm.fangcloud.com/share/1a5ee4a3ac0456b573a3652742


      51.B-SX5T-TS22-CN 300dpi C5.7B升級固件

         https://npm.fangcloud.com/share/82b26091094494e31bd456d71a


      52.SAP Device Driver for Toshiba Tec Barcode Printers V001.001

         https://v2.fangcloud.com/share/3c6169739021aa77a2eea923be


      53.Barcode Printer Driver for Linux V2.09

         https://v2.fangcloud.com/share/1235244c728ea311292a2316f1


      54.TOSHIBA驅動:TPCL-drv_7.4.3_M-0_E

      https://v2.fangcloud.com/share/cea9a63a03f756538c7d60d71f


      55.Seagull-TOSHIBA_TEC_2019.2_2019-08-06

      https://v2.fangcloud.com/share/c404faa6dddcef09e2e643bbd4


      56.SkyPrint_for_Android_V1.1

      https://v2.fangcloud.com/share/b7f0fe23c71fa58836eac8a2c9


      57.SkyPrint_for_iOS_V2.5

      https://v2.fangcloud.com/share/4adbb2c6f58dd233568436418d


      58.BCP_Print_for_JAVA_V001.000

      https://v2.fangcloud.com/share/f91b746df174318ec8fdedf094


      59.BA400 Manual_Tool_FW_Driver

      https://v2.fangcloud.com/share/7debb2d6bd0fccf10cce1c6796


      60.BASIC File Loader for EP

      https://v2.fangcloud.com/share/644cf2daf31089a4e42c6d914a


      61.BCP設置工具安卓-安裝包V001.001

      https://v2.fangcloud.com/share/7e7b1dd97f26d371cfb171eee0


      62.B-BA400 V1.4固件應用程序

      https://v2.fangcloud.com/share/d1725172c399b91744708c815b


      63.B-SX600

      https://v2.fangcloud.com/share/4d0e25e4454c21455cf453733f


      64.BCPPrintForCE_V001.010-Windows CE version Embedded Compact 7

      https://v2.fangcloud.com/share/7323d709e1cbe080e0173e64d5


      65.2019 東芝RFID專項培訓資料

      https://v2.fangcloud.com/share/5a4ff856255ad24ba91d968b40


      66.B-FP2D Manual_Tool_FW_Driver

         https://v2.fangcloud.com/share/e275219f62202e6f9ba06e9057


      67.TOSHIBA東芝條碼打印機資料庫

      https://share.weiyun.com/508h8N4


      深圳市豐澤信信息技術有限公司 電話:0755-23281611